Reprezentujemy Klientów w zakresie sporów przed sądami powszechnymi (oraz przed Sądem Najwyższym), sądami polubownymi oraz administracyjnymi, na wszystkich ich etapach. Oceniamy ryzyko sporu sądowego, zachęcamy naszych Klientów do poszukiwania konsensusu i podejmowania prób zawarcia ugody, jeżeli ryzyko sporu jest powyżej przeciętnej, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze Klienta.

Jesteśmy realistami i jeśli negocjacje nie przynoszą efektu, pomagamy Klientom w dochodzeniu ich praw przed sądem w szczególności w zakresie:

– prowadzenia sporów w sprawach gospodarczych, w szczególności o zapłatę

– prowadzenia postępowań windykacyjnych (etap przedsądowy i egzekucyjny)

– zgłaszania wierzytelności w postępowaniach upadłościowych

– prowadzenia sporów z zakresu prawa spółek, w szczególności z zakresu zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń

– prowadzenia sporów w sprawach związanych z nieruchomościami (umowy przedwstępne sprzedaży nieruchomości, umów najmu, dzierżawy, hipoteki)

– prowadzenia sporów w sprawach z zakresu prawa autorskiego i własności przemysłowej

– prowadzenia sporów w sprawach pracowniczych.