W ramach stałej lub doraźnej obsługi prawnej mogą Państwo liczyć na doradztwo we wszelkich sprawach pojawiających się w codziennej działalności przedsiębiorstwa. Zdajemy sobie sprawę z tego, że odpowiednio krótki czas reakcji na przedstawione zagadnienie, pozwala terminowo i sprawie funkcjonować przedsiębiorstwu naszego Klienta.

Typowe sprawy, które zlecają Klienci w ramach obsługi prawnej firm to:

– tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego

– opracowywaniu umów/statutów spółek, tworzenie dokumentów korporacyjnych, likwidacji lub przekształcenia spółki

– rejestracja znaku towarowego i ochrona własności intelektualnej firmy

– opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów

– opiniowanie i doradzanie w bieżących sprawach przedsiębiorstwa, w szczególności prawa dotyczącego nieruchomości, przepisów prawa branżowego, prawa spółek, Kodeksu Pracy

– windykacja należności

– kompleksowe doradztwo w zakresie compliance, w tym przeprowadzanie audytów prawych przedsiębiorstw pod kątem zgodności ich funkcjonowania z wszelkimi obowiązującymi regulacjami prawnymi i pomoc w dostosowaniu przedsiębiorstw do tych regulacji.