Doradzamy w zakresie strategii ochrony praw autorskich i własności intelektualnej w działalności Klienta. Jest to jedna z wiodących specjalizacji Kancelarii, bo oparta na bogatym doświadczeniu – pomagamy w:

– rejestracji znaku towarowego

– przygotowywaniu, opiniowaniu i negocjowaniu wszelkich umów przenoszących autorskie prawa majątkowe (m.in. do utworów tekstowych, graficznych, muzycznych, fotograficznych, plastycznych, audiowizualnych, itp.)

– przygotowywaniu, opiniowaniu i negocjowaniu wszelkich umów dotyczących praw pokrewnych

– przygotowywaniu, opiniowaniu i negocjowaniu wszelkich umów licencyjnych i sublicencyjnych (m.in. do utworów tekstowych, graficznych, muzycznych, fotograficznych, plastycznych, audiowizualnych, itp.)

– przygotowywaniu dokumentacji w przedmiocie ochrony wizerunku oraz korzystania z wizerunku

– przygotowywaniu opinii na temat naruszeń prawa autorskiego w każdym zakresie, w tym w sieci Internet

– prowadzeniu spraw sądowych i pozasądowych z tytułu naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej i prawa do wizerunku.