DANE OSOBOWE

Wsparcie prawne w zakresie ochrony danych osobowych to wiodąca specjalizacja Kancelarii.

Zwłaszcza w 2017 i 2018 roku ochrona danych osobowych ma szczególne znaczenie. Jest to bowiem okres przygotowawczy do stosowania europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO / GDPR).

Doradzamy zarówno dla firm oferujących usługi ABI (IOD) jak i przedsiębiorstw przetwarzających dane osobowe. Audyt ochrony danych osobowych prowadzony z pomocą prawnika znającego system ochrony danych osobowych pozwala zweryfikować, czy zostały spełnione wszystkie wymogi RODO/GDPR, ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych ustaw i rozporządzeń regulujących tę problematykę.

Osobom, które dopiero zaczynają swoją działalność, proponujemy wdrożenie kompleksowych rozwiązań pozwalających na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem.

Wyjaśniamy, jak prawidłowo wdrożyć system ochrony danych osobowych, aby uniknąć konsekwencji prawnych w zakresie sankcji jakie przewiduje RODO/GDPR. Doradzamy, jak zadbać o dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów, w szczególności poprzez:

– wsparcie prawne w audycie ochrony danych osobowych,

– merytoryczne przygotowanie i wsparcie administratorów oraz przyszłych Inspektorów ochrony danych osobowych (IOD) do stosowania RODO / GDPR,

– opracowanie wzorów dokumentów i wzorów zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodnych z RODO/GDPR, takich jak polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym, polityka prywatności, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, umowy o powierzenie przetwarzania danych,

– nowa dokumentacja wymagana przepisami RODO/GDPR,

– reprezentacji w kontrolach GIODO, postępowaniach przed GIODO oraz przed sądami administracyjnymi.

Kancelaria doradza w zakresie prawa ochrony danych osobowych w poszczególnych branżach (produkcyjna, ochrona zdrowia, marketing, świadczenie e-usług i e-sklepów, HR).