Świadczone przez nas usługi skupiają się w głównej mierze na doradztwie prawnym przedsiębiorcom działającym w branży e-commerce, nowoczesnych technologii oraz twórcom aplikacji i oprogramowań (software). Jest to jedna z wiodących specjalizacji Kancelarii.  

Nasze działania nie ograniczają się do przedstawienia przepisów prawa, lecz przy aktywnej współpracy z Klientem prowadzą do ustalenia konkretnego rozwiązania lub proponowanych wariantów minimalizujących ustalone ryzyka. Przykładowo:

– tworzymy lub analizujemy umowy wdrożeniowe, umowy SLA, umowy obsługi i utrzymania oprogramowania, umowy licencyjne, umowy wdrożeniowe z uwzględnieniem migracja danych do systemu, umowy hostingu, umów dotyczących tzw. chmur, (w tym zakresie zalecamy obecność prawnika w trakcie negocjacji przed zawarciem tych umów)

– oceniamy prawne aspektów kampanii marketingowych z wykorzystaniem narzędzi internetowych

– opiniujemy, przygotowujemy umowy dotyczące usług internetowych, umowy licencji na oprogramowanie, umowy outsourcingowe, umowy w ramach transakcji nabycia sprzętu informatycznego

– opracowujemy regulaminy i polityki prywatności portali internetowych, sklepów i aplikacji mobilnych

– reprezentujemy w sporach z zakresu prawa Internetu oraz sporów z konsumentami

– analizujemy problemy z zakresu prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej w Internecie

– dokonujemy oceny zgodności z prawem kampanii mailingowych przez pryzmat wymogów dotyczących informacji handlowej (spam)

– reprezentujemy naszych Klientów przed organami oraz sądami w sprawach z zakresu roszczeń dotyczących prawa nowych technologii, praw autorskich, praw do domen internetowych, praw do nazw lub znaków towarowych, czynów nieuczciwej konkurencji związanych z własnością intelektualną.

Doradzamy również w zakresie prawnych aspektów tworzenia, wdrażania, ochrony i wprowadzania do obrotu oprogramowania, baz danych. Wspieramy naszych Klientów także poprzez udział w projektach i transakcjach z obszaru nowych technologii informatycznych.